Senin, 14 Mei 2012

195 : KEISTIMEWAAN SURAT AL FATIKHAH

PERTANYAAN


Irgi Setiawan


Assalamualaikum...Pr ustadz\dzah,lan santri huda yg di mulyakan oleh ALLAH,Abdi mo nanya,ap sich keistimewaan alfatikhahJAWABAN

Ahmad Syaifuddin ‎


"tidak pernah ALLAH menurunkan di dlm taurat dan injil seperti Umul Qur'an(Al-Fatihaa)"
seluruh KITAB-KITAB dan SHUHUF terhimpun pd AL-FATIHA.
Mat Kribo


Surat al-Fatihah menyimpan banyak pelajaran berharga. Surat yang hanya terdiri dari tujuh ayat ini telah merangkum berbagai prinsip dan pedoman dalam ajaran Islam.


Sebuah surat yang harus dibaca setiap kali mengerjakan sholat. Di dalam surat ini, Allah ta’ala memperkenalkan diri-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Di dalamnya, Allah mengajarkan kepada mereka tugas hidup mereka di dunia. Di dalamnya, Allah mengajarkan kepada mereka untuk bergantung dan berharap kepada-Nya, cinta dan takut kepada-Nya. Di dalamnya, Allah menunjukkan kepada mereka jalan yang akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan.


Dody Chandra

sedikit referensi.....
bismillah tawakkaltu 'alallah

Rasulullah SAW bersabda: “Ketika Allah Azza wa Jalla hendak menurunkan surat Al-Fatihah, ayat Kursi, Ali-Imran 18, 26-27, surat dan ayat itu bergelantung di Arasy dan tidak ada hijab dengan Allah. Surat dan ayat itu berkata: Ya Rabbi, Kau akan turunkan kami ke alam dosa dan pada orang yang bermaksiat kepada-Mu, sementara kami bergelantung dengan kesucian-Mu. Allah SWT. berfirman:

“Tidak ada seorang pun hamba yang membaca kalian setiap sesudah shalat kecuali Aku karuniakan padanya lingkaran kesucian di tempat ia berada, dan Aku memandangnya dengan mata-Ku yang tersembunyi setiap hari tujuh puluh kali pandangan. Jika tidak, Aku tunaikan baginya setiap hari tujuh puluh hajat yang disertai pengampunan. Jika tidak, Aku melindungi dan menolong-nya dari semua musuhnya. Dan tidak ada yang mengha-langinya untuk masuk ke surga kecuali kematian.” (Tafsir Majmaul Bayan 1/426)

Surah Al Faatihah = 30 kata
Huruf Hijaiyah = 30 huruf Al Qur’an = 30 juz


Ketika sahabat ditanya, Kapan Al-Fatihah diturunkan? Ia berkata: Turun di Makkah pada hari Jumat sebagai anugerah Allah kepada Nabi kami Muhammad saw. Bersamanya ada tujuh ribu malaikat yang menyertai Jibril, dan Allah tidak memberikan surat itu kepada seorang pun sebelumnya.

Besarnya pahala bagi yang membacanya. Dari Ali as, Nabi saw bersabda, ”Pada malam Isra, aku berhenti di bawah ‘Arasy. Aku melihat ke atasku dan kulihat dua papan bergantung terbuat dari mutiara dan yakut. Pada papan yang satu tertulis Al-Fatihah, dan pada papan yang lain seluruh Al-Quran. Aku berkata: Tuhanku, muliakanlah umatku dengan dua papan ini. Tuhan yang Mahatinggi berfirman: Aku sudah memuliakan kamu dan umatmu dengan keduanya (yakni firman Tuhan: Sudah Aku berikan kepadamu tujuh yang diulang dan Al-Quran yang agung.) Aku berkata: Tuhanku, apa pahala orang yang membaca Al-Fatihah?
Allah swt berfirman: Ya Muhammad, barangsiapa yang membaca tujuh ayat itu satu kali, aku haramkan baginya tujuh pintu jahanam (seperti firman Allah: Baginya ada tujuh pintu). Aku berkata: Tuhanku, apa pahala orang yang membaca Al-Quran satu kali? Allah swt berfirman: Ya Muhammad, untuk setiap huruf Aku beri kepadanya satu pohon di surga”


Salat tidak sah tanpa Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Malik,
Abu Dawud, Turmudzi, Al-Nasai, Ibnu Majah dengan sanad yang bersambung kepada Nabi, Rasulullah saw bersabda, ”Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihat al-Kitab.” Al-Daruquthni meriwayatkan dari Ubadah bin al-Shamit: “Tidak mendapat pahala salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah”. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, al-Nasai menyampaikan sabda Nabi saw: “Barangsiapa yang melakukan salat, tidak membaca Al-Quran di dalamnya,
maka salatnya itu bercacat, bercacat, bercacat.Fadholi Farkhan


Bismillah

Dari Abu Said ibnul Mu'la. ia berkat Aku pernah bersembahyang di mesjid lalu Rasulullah saw. memanggilku. Aku tidak menjawab panggilanya, sampai aku selesai dari shalat, kemudian aku mendatangi beliau. Beliau berkata: Apakah yang mencegahmu datang (ketika aku memanggilmu?) Aku berkata :' Yaa Rasulullah aku ketika itu tengah bersembahyang.
Rasulullah bersabda : Tidakah Allah berfirman : Hai orang orang beriman penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan pada kamu?
kemudian beliau bersabda : Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu suatu surat,yaitu surat yang teragung dari segala surat surat Al-Qur'an , sebelum kamu meninggalkan masjid ini.

Kemudian beliau memegang tanganku. ketika beliau hendak keluar mesjid, aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah tidakah anda berkata : sesungguhny aku akan mengajarkan kepadamu suatu surat yang paling mulia dalam Al-Qur'an?
Beliau lalu bersabda : " Alhamdulillah Rabbil 'alamin." inilah tujuh ayat yang dibaca berulang ulang, dan Al-Qur'an agung yang diberikan kepadaku.

Diriwayatkan oleh (Al-Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa'i. lihat juga jami'ul -fawa'id, jilid 11, Hal .168.
wallaahu A'lam.

2 komentar: