Sabtu, 21 April 2012

064 : DO'A KHATAMAN ALFIYYAH GRUP HUDA SARUNGAN

oleh : Abah Than-thanMarilah kita berdo'a memohon kpd Alloh Swt, agar kita ada dalam kasih-NYA ,

Bismillahir Rohmanir Rokhiim

Allohumm ini As-aluka bi haqqi Muhammad wa Ali Muhammad ,
Allohummar'zuqna Taufiqotto'ati ,Wa bu'dal'ma'shiyyati Washid-qonniyyah Wa-irfana'l khurmati Wa-akrim na Bil-Huda Wal-Istiqoomati Wasadid Alsinatana Bishowwabi Wal-hikmah Wam-la' Quluubanaa Bil-ilmi Wal ma'rifati Wathohir buthunana minal haromi Wasyub-hati Wakfuf Aydiyana anidh dhulmi Wasirqoti Wag-dhudh Abshoro-na anil Fujuuri Wal-khiyaanati Was-dud asmaa-anaa ani'l Lagh-wi Wal-Ghiibati Watafadh-dhol ala Ulamaa-ina Bijuhdi Wannashiihati Wa ala muta'allimiina Bil-juhdi Warrogh-bati Wa ala Mustami-iina Bil-it'ba-i Wal mau-idloti Wa ala mardhol muslimiina Bisyifaa-i Warrohati Wa ala mautahum birro' fati War Rohmati Wa ala Masyaayihina Bil-waqoori Wassakiinati Wa alasy syabaabi Bil-inaabati Wa alan nisaa-i Bil-hayaa-i Wal- iffati Wa ala'l Agh-niyaa-i Bittawaadhu-i Wassa-ati , Wa ala'l Fuqoroo-i Bi shob-ri Wal-qonaa-ati Wa ala'l Ghuzzati Binnash-ri Wal-gholabati Wa ala Umaroo-i Bil-Ad-li Wasy Syafaqoti Wa ala'r Ro-iyyati Bil- inshoofi Wahus nis siiroti Wa barik Lil- hujjaji Wazzuwari FizZadi Wannafaqoti Waqdhi Maa Aojabta alaihim Minal-hajji Wal- Umroti Bi fadh-lika Warokhmatika Yaa- Arhamar- Rookhimiin >>
Ya Alloh , Anugrahkan kpd kami bimbingan ketaatan, menjauhi ma'shiyat, ketulusan niat dan pengenalan terhdp kemuliaan.
Muliakanlah kami dg petunjuk dan istiqomah.
Teguhkan lisan kami dg kebenaran dan hikmah.
Penuhi hati kami dg ilmu dan ma'rifat. Sucikan perut kami dr haram dan syubat.
Tahankanlah tangan kami dr kedzaliman dan pencurian. Pejamkan mata kami dr kejahatan dan khianat. Tutuplah telinga dr yg tdk berguna dan ghibah.
Anugrahkan kpd Ulama kami kezuhudan dan kesetiaan , Para pelajar kesungguhan dan kecintaan , para mustami kepatuhan dan kesadaran ,muslimin yg sakit kesembuhan dan ketentraman, muslimin yg meninggal kelembutan dan kasih sayang, org2 tua kami kedamaian dan ketentraman, para pemuda Inabah dan Taubat, para perempuan rasa malu dan kesucian, org2 kaya rendah hati dan kedermawanan, org2 Faqir kesabaran dan Qona'ah, yg berperang pertolongan dan kemenangan, para tawanan ke ikhlasan dan kedamaian, pemerintah keadilan dan kasih sayang, masyarakat keadilan dan Ahlaq yg baik.
Berkahi para Jama'ah haji dan pejiarah bekal dan nafkah mereka dan tunaikan kewajiban haji dan Umroh mereka dg karunia dan Rahmat-Mu...WAHAI YG MAHA PENGASIH DARI SEGALA YG MENGASIHI ,
Shollallohu ala sayyidina Muhammadin Wa ala Alihit Thoyyibiinath Thoohiriin Walhamdulillahi Robbil'Aalamiin.

link diskusi :

http://www.facebook.com/groups/kasarung/permalink/350495038308574/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar