Senin, 11 Juni 2012

222 : HUKUM WANITA HAID BERDZIKIR DAN MEMBACA AL - QUR'AN

PERTANYAAN

Miranda Aching

assalamualaikum, mau tanya apakah boleh wanita yg lg berhalangan membaca ayat Al Quran atau berzikir? mohon pencerahannya...makasih saudara-saudari...


JAWABANFadholi Farkhan


Wa'alaikumus salam.

Wanita yang sedang haidh boleh hukumnya membaca dzikir -dzikir atau doa-doa yang terdapat dalam alqur'an, akan tetapi tanpa qashad ( bermaksud ) membaca alqur'an.
dalam kitab fathul Qorib halaman 11, Imam Al-Ghazi menerangkan bahwa wanita yang sedang menstruasi (haid) dan nifas haram hukumnya membaca Al-Qur'an, kemudian beliau melanjutkan penjelasanya sebagai berikut:

Amma adzkaarul qur'aani fatahillu laa biqashdil qur'aani.

adapun adzkarul Qur'an (dzikir-dzikir yang terdapat dalam Al-Qur'an) halal(boleh dibaca) tanpa bermaksud membaca Al-Qur'an.

Lebih jelas lagi Imam Nawawi (631 - 676 H ) Ketika membahas boleh/ tidaknya orang yang junub, haid dan nifas membaca dzikir-dzikir atau doa-doa yang terdapat dalam Al-Qur'an, beliau menjelaskan.

Dan boleh bagi orang yang junub, haid dan nifas, tatkala mendapat musibah mengucapkan "Innaa lillaahi wainna ilaihi raaji'un (ada dalam Surat Al-Baqarah ayat 156 ) apabila mereka tidak bermaksud membaca Al-Qur'an. >>


Dan boleh ketika menunggangi binatang (kendara'an) mengucapkan "Subhaanalladzii sakh-khara lanaa hadzaa wamaa kunnaa lahuu muqriniin" (Ada dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 13) dengan tidak bermaksud membaca Al-Qur'an.
Dan dalam doa boleh mengucapkan "Rabbanaa aatinaa fiddunyaa hasanah wafil-aakhirati hasanah waqinaa 'adzaabannaar (ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 201) apabila tidak bermaksud membaca Al-Qur'an.

Lihat kitab almajmu' Syarah Al-Muhadzdzab juz 2 halaman 162-163 ,karangan Imam Nawawi Asy-Syafi'i .
atau kasyifatus- saja Syarah safinatun-Naja Halaman 31 karangan ( Syeikh Nawawi Al-Bantani)
Wallahu a'lam

Tidak ada komentar:

Posting Komentar