Rabu, 27 Februari 2013

569 : HUKUM ORANG NON MUSLIM MEWAKAFKAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID

PERTANYAAN


Ahmad SyaifuddinAssalaamu'laikum.. "Mengenai BaB Wakaf"
Pertanyanya: Bolehkah misal orang kristen mewakafkan tanahnya buat masjid?JAWABAN

Brojol GemblungAhmad Syaifuddin >
Assalaamu'laikum.. "Mengenai BaB
Wakaf"
Pertanyanya: Bolehkah misal
orang kristen mewakafkan
tanahnya buat masjid?

> > >

Wa'alaikumussalam, Boleh orang Kristen atau selainnya dari agama2 selain Islam mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid.

ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ :2/174

ﻗَﻮْﻟُﻪُ :ﻭَﺃَﻥْ ﻳَﻜُﻮْﻥَ ﺍﻟْﻮَﺍﻗِﻒُ ﺃَﻫْﻼً ﻟِﻠﺘَّﺒَﺮُّﻉِ. ﻓَﻴَﺼِﺢُّ ﻣِﻦْ ﻛَﺎﻓِﺮٍ ﻭَﻟَﻮْ ﻟِﻤَﺴْﺠِﺪٍ ﻭَﻣُﺼْﺤَﻒٍ ﻭَﻛُﺘُﺐِ ﻋِﻠْﻢٍ ﻭَﺇِﻥْ ﻟَﻢْ ﻳَﻌْﺘَﻘِﺪْ ﺫَﻟِﻚَ ﻗُﺮْﺑَﺔً ﺍﻋْﺘِﺒَﺎﺭًﺍ ﺑِﺎﻋْﺘِﻘَﺎﺩِﻧَﺎ.

Perkataan pengarang : Hendaknya orang yg wakaf itu ahli derma,’ maka juga sah dari orang kafir sekalipun untuk masjid, mushaf dan kitab- kitab ilmiah meskipun ia tidak menyakininya sebagai bentuk ibadah yg sesuai dg keyakinan kita.

ﻳَﺼِﺢُّ ﻭَﻗْﻒُ ﻣُﻄْﻠَﻖِ ﺍﻟﺘَّﺼَﺮُّﻑِ ﺍﻟﻤُﺨْﺘَﺎﺭِ ﻓَﻴَﺼِﺢُّ ﻣِﻦْ ﻛَﺎﻓِﺮٍ ﻭَﻟَﻮْ ﻟِﻤَﺴْﺠِﺪٍ.

Sah wakaf dari kemutlakan tasarruf yg suka rela, maka sah wakaf dari orang kafir meskipun untuk masjid. [Tuhafah al-Habeeb 176]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar