Jumat, 20 April 2012

060 : MENJADI ORANG BERILMU

Aryo Mangku Langit >>


Bismillaahirrohmaanirrohiim ada salah satu Maqolah yg mengatakan: 
"KUN Aaliman
Aw Muta'alliman
Aw mustami'an
Aw muhibban
Walam Takun Khomisan"
"jadilah kamu sorang Alim/pengajar/ustadz
Atau Orang yg belajar/santri
atau orang yg Mendengarkan
Atau orang yang Cinta
Dan janganlah jadi Orang yang nomer Lima>>>
Monggo Dikupas Tuntas — di Aula Al_Huda

Aryo Mangku Langit


Bismillah>>

yg Pertama Rosululloh mengatakan"KUN AALIMAN" jadilah Orang yg Berilmu> disini menandakan Betapa Pentingnya ILMU sehingga Beliau Meletakkan Ungkapan Ini Pada urutan Pertama dalam Hadis ini>


yg nomer lima berati keluar dari 4 kriteria tersebut yaitu: tidak berilmu atau tidak mau mencari ilmu?tidak mau Nyantri atau tidak mau mendengarkan Majlis ilmu atau tidak mau Mencintai majlis ilmu   lantas mau jadi apa?? rosululloh mengatakan FATAHLUKA.maka kamu akan Musnah


>>Kemudian Yg Kedua apabila kita tidak Aalim/mempunyai Ilmu Rosululloh menyarankan "AW MUTA'ALLIMAN" Atau jadilah orang yg mencari ilmu/nyantri


>> kemudian Selanjutnya "AW MUATAMI'AN" atau jadilah orang yg mendengarkan majlis Ilmu.   disinilah Pentingnya Ilmu sampai-sampai Rosululloh menekankan pada Kita walau tidak mampu menjadi orang yg berilmu aw orang yg mencari Ilmu. maka jadilah orang yg suka Mendengarkan.


>> kemudian Yg Selanjutnya adalah"AW MUHIBBAN" atau jadilah orang yg Cinta Pada Majlis Ilmu.   Subhanalloh begitu tinggi dan Mulianya kedudukan Ilmu Sehingga Rosululloh Menekankan Kita agar mencintai Ilmu/majlis ilmu..


>> selanjutnya Rosululloh Sholallohu alaihi Wasallam Mengatakan" "WALAA TAKUN KHOMISAN" dan janganlah kamu menjadi orang yg Nomer Lima> Sudahlah tidak berilmu> juga gak mau Mencari ilmu< L:antas juga gak mau Mendengarkan Ilmu> begitupun Cinta Terhadap Ilmu tetep juga gak mau> maka Rosululloh menjawabnya dengan FA' JAWAB FATAHLUKA,maka kamu akan Musnah   Na'dzubillah Tsumma Na'udzubillah..   Shollu alannabiy Muhammad. melihat Kreteria yg disampaikan Oleh Rosululloh dalam hadist Di atas paling Burukpun cukuplan kita Mencintai ILMU jangan sampai Membencinya agar Kita Tidak Seperti yg disabdakan Beliau yaitu FATAHLUKA> maka kamu akan Musnah.


>> Dari Ali Bin Abi Tholib karomallohu wajhah berkata: Telahbersabda Rasulullah s.a.w: ³Orang yang paling baik itu ialah orang yang alim. Jika iadiperlukan maka ia akan memberi manafaat bagi orang lain. Dan jikalau ia tidak diperlukan maka ia mencukupkan dirinyasendiri (tidak menyusahkan orang lain)´.


>> ‡Dari Abu Darda¶ r.a berkata: Aku telah mendengar Nabi s.a.w bersabda: ³Barangsiapa yang menjalani satu jalan ilmubererti ia telah menjalani suatu jalan daripada jalan-jalansyurga. Sungguhnya para malaikat menghamparkansayapnya karena redha bagi orang yang menuntut ilmu. Dansesungguhnya orang yang ada diseluruh lapisan langit danbumi meminta ampun bagi orang yang alim sehingga ikanyang ada dilaut. Dan sesungguhnya kelebihan orang yangalim atas orang yang abid seperti kelebihan bulan purnamaatas sekalian bintang-bintang. Dan sesungguhnya ulama¶ itu pewaris Nabi-nabi. Dan para Nabi itu sebenarnya tidak mewariskan dinar (wang emas) dan dirham (wang perak)tetapi yang diwariskan oleh mereka ialah ilmu. Makabarangsiapa mengambil ilmu bererti ia telahmengambil habuan yang paling sempurna´..

>> ‡Dari Anas r.a: Rasulullah s.a.w bersabda: ³Menuntut ilmu ituwajib atas setiap orang Islam. Dan orang yang meletakkanilmu itu disisi orang yang tidak ahlinya seperti memberikanrantai permata, mutiara dan emas ke leher babi´.   Hadis Riwayat Ibnu Majah.

>> ‡Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Telahbersabda Rasulullah s.a.w: ³Barangsiapayang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya sudah tentu Allah menjadikannyaseorang yang mengerti dengan hal-hal agama´.   Hadis Riwayat Ibnu Majah,


>> ‡Daripada Anas r.a berkata: BersabdaRasulullah s.a.w: ³Barangsiapa keluar mencari ilmu maka ia sebenarnya berjihad di jalan Allah sehingga dia kembali´.   Hadis Riwayat At Tirmizi.. >> ‡Dari Abu Hurairah r.a berkata:Rasulullah s.a.w bersabda : Tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh, dan tentu telah bersama ilmu itu akan ketenteraman dan kewibawaan. Dan hendaklah kamu bersifat tawadhuk terhadapi guru yang kamu belajar kepadanya´.   Hadis Riwayat At Tabrani

>> DariAbu Hurairah r.a bahwa Nabi s.a.w bersabda: Orang yang alim, ilmu dan amal itu ketiga-tiganya itu di dalam syurga. Dan apabila orang alim tidak mengamalkan ilmunya maka ilmu dan amal itu tetap di dalam syurga, sedang si alim itu akan dimasukkan ke dalam neraka´.   Hadis Riwayat Al Dailami

Tidak ada komentar:

Posting Komentar